210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Διαδικασία Επιστροφής Μαθητών στο Σχολείο 18/5

 

Από την Δευτέρα 18/5/2020 λειτουργούν όλες οι τάξεις με νέο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό ισχύει για δύο εβδομάδες.

Σε περίπτωση που στο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή υπάρχει άτομο ευπαθούς ομάδας, ο γονέας μπορεί να προσκομίσει ή να αποστείλει στο email του σχολείου (5lykvyro @ sch.gr) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρειται αυτός ως λόγος απουσίας του μαθητή από τα μαθήματα, ώστε να μην προσμετρηθούν οι απουσίες.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

Οι μαθητές κάθε τμήματος της Α και Β τάξης χωρίζονται σε 2 ομάδες σύμφωνα με το επίθετό τους.

Η "ΟΜΑΔΑ 1" προσέρχεται στο σχολείο Δευτέρα 18/5, Τετάρτη 20/5, Παρασκευή 22/5, Τρίτη 26/5, Πέμπτη 28/5 και παρακολουθεί τα μαθήματα αυτών των ημερών.

Η "ΟΜΑΔΑ 2" προσέρχεται στο σχολείο Τρίτη 19/5, Πέμπτη  21/5, Δευτέρα 25/5, Τετάρτη 27/5, Παρασκευή 29/5 και παρακολουθεί τα μαθήματα αυτών των ημερών.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα πρώτα γράμματα του επιθέτου του 1ου και του τελευταίου μαθητή κάθε ομάδας, ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές σε ποια ομάδα του τμήματός τους ανήκουν. Προσοχή: δεν υπάρχει απόλυτη αλφαβητική σειρά μεταξύ των τμημάτων. Κάθε μαθητής θα κοιτάξει μόνο τη γραμμή του τμήματός του για να δει σε ποια ομάδα ανήκει.

 

ΤΜΗΜΑ
ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2
Α1
ΑΔ - ΔΗ ΔΟ - ΚΥ
Α2
ΘΕΟ - ΚΟΛ ΚΟΣ - ΡΑ
Α3  ΚΩ - ΜΟ  ΜΠ - ΠΟΥ
Α4  ΚΟΥ - ΤΑ  ΤΕ - ΨΥ
Β1  ΑΡ - ΔΕ  ΔΗ - ΚΑ
Β2  ΚΑ - ΜΑΓ  ΜΑΛ - ΧΑ
Β3  ΜΠ - ΡΟ  ΣΑ - ΧΑ

 

Τα τμήματα της Γ τάξης δεν χωρίζονται σε ομάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA

Α1   Α2   Α3   Α4

Β1   Β2   Β3

Γ1   Γ2   Γ3   Γ4

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στη διάρκεια της 1ης διδακτικής ώρας θα γίνει ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τους κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται απαράβατα κατά την παραμονή όλων μας στο Σχολείο.

Ως γενικός κανόνας: απόσταση 1,5μ μεταξύ μας, δεν ανταλλάσσουμε αντικείμενα (πχ στυλό), τακτικό πλύσιμο/απολύμανση χεριών. Η χρήση μάσκας αποτελεί ισχυρή σύσταση του ΕΟΔΥ.

Ο Δήμος Βύρωνα έχει εφοδιάσει το Σχολείο με υφασμάτινες μάσκες, αρκετές για όσους μαθητές θελήσουν να τις χρησιμοποιήσουν.

Οι σχολικές αίθουσες έχουν διαρρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να τηρείται η απόσταση του 1,5μ. μεταξύ των μαθητών.

Καλή Αρχή!

 

Ενημερωτικό Υλικό από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΔΥ

Οι τελευταίες οδηγίες που έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας προς τα Σχολεία εν όψει της επανεκκίνησης της σχολικής ζωής από 11/5/20 περιλαμβάνουν ενημερωτικό υλικό σχετικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής αλλά και σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Παρακαλούμε να το μελετήσετε.

1. Checklist για μαθητές

2. Checklist για γονείς

3. Πληροφορίες για την COVID-19

4. Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων

5. Διαδικασία καθαρισμού επιφανειών

6. Πως μιλάμε στα παιδιά για την COVID-19

 

 

 

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας