210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης

Δείτε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024.

Υπόδειγμα Αίτησης

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας