210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Εκπαιδευτική Εκδρομή στο CERN

Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων

Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Vlassopoulos Travel Services

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ (CERN) – ΓΑΛΛΙΑ: 2073525377

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας