210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Απουσίες λόγω Ιώσεων και Covid

Οι απουσίες που οφείλονται σε αναπνευστικες λοιμώξεις κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2023 - Μαρτίου 2024 καταχωρούνται, αλλά κατόπιν αίτησης του γονέα (ή του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος) τελικά δεν προσμετρώνται στην φοίτηση των μαθητών για το σχ. έτος 2023-204, έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν: (α) αίτηση για την μη-προσμέτρηση των απουσιών, (β) βεβαίωση δημόσιο ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού για είδος και τη διάρκεια της ασθένειας του παιδιού τους.

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Οι απουσίες που οφείλονται σε covid-19 καταχωρούνται, αλλά κατόπιν αίτησης του γονέα (ή του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος) τελικά δεν προσμετρώνται στην φοιτήση των μαθητών για το σχ. έτος 2023-2024, έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν: (α) αίτηση για την μη-προσμέτρηση των απουσιών, (β) υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα νόσησης του παιδιού τους, (γ) βεβαίωση θετικού ελέγχου (rapid test ή pcr).

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.


 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας