210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Βουλή των Εφήβων

Συμμετοχή του σχολείου μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα της Βουλής  των  Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της  χώρας καθώς και των  Ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των  Εφήβων με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, με τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο του Κοινοβουλίου, καθώς και η άσκησή τους σε δημοκρατικές πρακτικές και η ενεργοποίησή τους σε θέματα που απασχολούν το σχολείο και ευρύτερα την κοινωνία.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές και στις μαθήτριες, εκτός από γνώση, βήμα για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα, ευκαιρίες για προβληματισμό, συμμετοχή και διάλογο.

Η Βουλή των Εφήβων εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και εφαρμόζεται στο πλαίσιο δημιουργικών εργασιών/ σχολικών δραστηριοτήτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι Έφηβοι βουλευτές επιλέγονται από ομάδες μαθητών και μαθητριών - ομάδες Συμμετοχικής Δράσης- που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος στη μαθητική κοινότητα.

Για το σχολικό έτος 2022- 2023 κεντρική θεματική του προγράμματος είναι «Αφοπλίζοντας τη Βία». Η ομάδα των μαθητών που συμμετείχε στο πρόγραμμα  δραστηριοποιήθηκε στη δημιουργία αφίσας, καθώς επίσης κατάρτισε ερωτηματολόγιο σχετικά με τη βία και τις εκφάνσεις της, επεξεργάστηκε και παρουσίασε τα αποτελέσματα στην μαθητική κοινότητα.

 



Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ι. Ανδρεοπούλου

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας