210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής


Προθεσμία Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής: 31 Μαρτίου 2024

Δείτε τις Οδηγίες καθώς και το Ενημερωτικό Έγγραφο της Στρατολογίας.

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας