210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2022-2023


Δείτε την εγκύκλιο για την Παράλληλη Στήριξη σχολικού έτους 2022-2023

 

Υπόδειγμα 1 - Αίτηση Γονέα

Υπόδειγμα 2 - Διαβιβαστικό προς Διεύθυνση

Υπόδειγμα 3 - Παιδαγωγική Έκθεση ΚΕΔΑΣΥ

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας