210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Στρατιωτικές Σχολές, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, ΑΕΝ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Δικαιολόγηση απουσιών κατά τις προκαταρκτικές δοκιμασίες.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1. Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ για την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών.

2. Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών (διόρθωση).

3. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1. Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές

1. Προκήρυξη Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές μέσω Πανελλαδικών.

2. Διόρθωση Υπουργείου Παιδείας στο έγγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1.Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σώματος μέσω Πανελλαδικών

2. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις

3. ΦΕΚ σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις (όρια κλπ) και

4. Διαδικασία χορήγησης Βεβαιώσεων Ικανότητας στις προκαταρκτικές εξετάσεις και Γνωστοποίηση Τροποποίησης διατάξεων.

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

1. Ενημέρωση Υπουγείου Παιδείας για την προκήρυξη του διαγωνισμού

2. Προκήρυξη Διαγωνισμού για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω Πανελλαδικών

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1. Προθεσμίες και δικαιολογητικά - Ενημέρωση

2. Προκήρυξη Διαγωνισμού για τις σχολές ΑΕΝ μέσω Πανελλαδικών

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας