210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ωρολόγια Προγράμματα

 

Τα ωρολόγια προγράμματα που θα ισχύσουν από 29 Μαρτίου 2021 είναι τα ακόλουθα:

Α1     Α2     Α3     Α4

Β1     Β2     Β3     Β4

Γ1     Γ2      Γ3     Γ4

Στο email κάθε μαθητή έχει αποσταλεί το πρόγραμμα του τμήματός του καθώς και τα links των τάξεων των αντίστοιχων καθηγητών.

 

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας