210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Σχολικό Πρόγραμμα

 

Σε περίπτωση που στο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή υπάρχει άτομο ευπαθούς ομάδας, ο γονέας μπορεί να προσκομίσει ή να αποστείλει στο email του σχολείου (5lykvyro @ sch.gr) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρειται αυτός ως λόγος απουσίας του μαθητή από τα μαθήματα, ώστε να μην προσμετρηθούν οι απουσίες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA

Α1   Α2   Α3   Α4

Β1   Β2   Β3

Γ1   Γ2   Γ3   Γ4

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

Οι μαθητές κάθε τμήματος της Α και Β τάξης χωρίζονται σε 2 ομάδες σύμφωνα με το επίθετό τους.

Η "ΟΜΑΔΑ 1" προσέρχεται στο σχολείο Δευτέρα 1/6, Τετάρτη 3/6, Παρασκευή 5/6, Τρίτη 9/6, Πέμπτη 11/6 και παρακολουθεί τα μαθήματα αυτών των ημερών.

Η "ΟΜΑΔΑ 2" προσέρχεται στο σχολείο Τρίτη 2/6, Πέμπτη  4/6, Δευτέρα 8/6, Τετάρτη 10/6, Παρασκευή 12/6 και παρακολουθεί τα μαθήματα αυτών των ημερών.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα πρώτα γράμματα του επιθέτου του 1ου και του τελευταίου μαθητή κάθε ομάδας, ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές σε ποια ομάδα του τμήματός τους ανήκουν. Προσοχή: δεν υπάρχει απόλυτη αλφαβητική σειρά μεταξύ των τμημάτων. Κάθε μαθητής θα κοιτάξει μόνο τη γραμμή του τμήματός του για να δει σε ποια ομάδα ανήκει.

 

ΤΜΗΜΑ
ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2
Α1
ΑΔ - ΔΗ ΔΟ - ΚΥ
Α2
ΘΕΟ - ΚΟΛ ΚΟΣ - ΡΑ
Α3  ΚΩ - ΜΟ  ΜΠ - ΠΟΥ
Α4  ΚΟΥ - ΤΑ  ΤΕ - ΨΥ
Β1  ΑΡ - ΔΕ  ΔΗ - ΚΑ
Β2  ΚΑ - ΜΑΓ  ΜΑΛ - ΧΑ
Β3  ΜΠ - ΡΟ  ΣΑ - ΧΑ

 

Τα τμήματα της Γ τάξης δεν χωρίζονται σε ομάδες.

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας