210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Σχολικός Κανονισμός 2018-2019

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Σχολείο μας, κάθε σχολική χρονιά, υποδέχεται τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό ως μια κοινότητα ανθρώπων ικανών να αξιοποιήσουν και να παράγουν γνώση, μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Η ηλικία των μαθητών είναι πλέον τέτοια που ως κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα ενδείκνυται η ισότιμη και φιλική συνεργασία τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και στις διάφορες πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.

Θεωρούμε εξ ορισμού τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό υπεύθυνους, ειλικρινείς και πρόθυμους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο γνωστικό κέρδος αλλά και η ευχάριστη παραμονή στο σχολείο.

Οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό αντιμετωπίζονται ως αξιοπρεπείς οντότητες, οι οποίες λειτουργούν με γνώμονα τον αλληλοσεβασμό, σε ένα πλαίσιο ελεύθερης αποδοχής κάθε συμπεριφοράς που αποπνέει αξιοπρέπεια. Δεν υφίσταται η έννοια της κύρωσης ή της τιμωρίας, αλλά η πρακτική της παιδαγωγικής διόρθωσης μέσα σε κλίμα αλληλοκατανόησης, όταν και αν προκύψουν προβλήματα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου έχει ως στόχο να ρυθμίσει επιπλέον λεπτομέρειες που εντάσσονται στην υπάρχουσα νομοθεσία, για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Δεν περιλαμβάνει θέματα που ρυθμίζονται με νομοθετικές διατάξεις της πολιτείας.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ

1. Το σχολείο λειτουργεί 8.15 πμ – 2.00 μμ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους. Η παρουσία όλων των μαθητών στην πρωϊνή συγκέντρωση είναι απαραίτητη, καθώς αποτελεί κατάλληλη χρονική στιγμή ανακοινώσεων και γενικότερα συντονισμού της σχολικής ζωής.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου θα παραμένουν κλειστές, κυρίως για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν εκτός σχολείου για κανέναν λόγο, εκτός αν έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον κηδεμόνα τους, ο οποίος θα γνωστοποιήσει στην διεύθυνση του σχολείου την επιθυμία του να αποχωρήσει ο μαθητής από το σχολείο πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου.

3. Μαθητές που επιθυμούν να παραμείνουν στο σχολείο μετά το τέλος του ωρολογίου προγράμματός τους, μπορούν κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση του σχολείου να έχουν στη διάθεσή τους σχολική αίθουσα για να μελετήσουν, κλπ.

4. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται χωρίς καθυστέρηση στην αίθουσα διδασκαλίας σε κάθε διδακτική ώρα και σε περίπτωση που – για σοβαρό λόγο – ζητήσουν την άδεια να βγουν από το μάθημα θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να επιστρέφουν σύντομα, στο πλαίσιο της υπεύθυνης συμπεριφοράς που αναμένεται από αυτούς.

5. Πριν την έναρξη των μαθημάτων και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές θα παραμένουν στον προαύλιο χώρο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, και οι αίθουσες θα κλειδώνουν με ευθύνη των διδασκόντων.

6. Μαθητής που αποβάλλεται από το μάθημα (ωριαία αποβολή), παρουσιάζεται στην διεύθυνση του σχολείου και απασχολείται με τρόπο που κρίνει η διεύθυνση του σχολείου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ενημερωτικά η πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας: ο μαθητής μετά από 3 ωριαίες απομακρύνεις από τον ίδιο διδάσκοντα, ή μετά από 5 ωριαίες απομακρύνσεις συνολικά, παραπέμπεται στο Συμβούλιο Τμήματος το οποίο οφείλει να εξετάσει τους ενδεδειγμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς.

 

7. Η συμμετοχή σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που γίνεται εκτός σχολικού χώρου (διδακτική επίσκεψη ή εκδρομή) είναι υποχρεωτική εφ’ όσον ο κηδεμόνας του μαθητή υπογράψει θετική δήλωση συμμετοχής του παιδιού του. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν επιδώσει θετική δήλωση συμμετοχής, ο μαθητής θα πρέπει να παραμείνει στο σχολείο κατά την διάρκεια της δράσης και να απασχοληθεί κατάλληλα.

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Άτομα εξωσχολικά δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται στον χώρο του σχολείου κατόπιν πρόσκλησης των μαθητών, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος και έχει δοθεί η άδεια της διεύθυνσης. 

2. Οι μαθητικές κοινότητες (5μελή μαθητικά συμβούλια και το 15μελές) είναι υπεύθυνες τουλάχιστον για την διατήρηση σε καλή και λειτουργική κατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. Επιθυμητή είναι η δραστηριοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση του σχολικού χώρου, την διακόσμηση και γενικότερα την δημιουργία ενός αρμονικού κι ευχάριστου περιβάλλοντος.

3. Οι μαθητές οφείλουν να γνωστοποιούν εγκαίρως στους γονείς τους τις ανακοινώσεις του σχολείου, καθώς οι γονείς αποτελούν μέρος της ευρύτερης σχολικής κοινότητας και η συνεργασία τους είναι απαραίτητη.

4. Οι μαθητικές κοινότητες θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου και την συνεργασία του διδακτικού προσωπικού, σε κάθε πρωτοβουλία που θα αναλάβουν για την διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών κι επιστημονικών δράσεων στο σχολείο. 

5. Στον χώρο του σχολείου απαγορεύεται: το κάπνισμα, η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων και η διανομή φαγητού-ποτού κατόπιν παραγγελίας (delivery) από πρόσωπα ξένα προς την σχολική κοινότητα, καθώς τα φαινόμενα αυτά παραβιάζουν αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι οι κηδεμόνες και οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο του σχολείου 210-7643187.  

6. Η επίλυση προβλημάτων, είτε μεταξύ μαθητών, είτε μεταξύ μαθητή και διδάσκοντος καθηγητή, είτε μεταξύ μαθητή και της διεύθυνσης του σχολείου, θα γίνεται με παιδαγωγική προσέγγιση που θα σέβεται και τα δύο αντιπαρατιθέμενα μέρη και που θα αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος και όχι στην δικαίωση ενός από τα δύο μέρη.

 

Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε κατόπιν συνεργασίας του Διευθυντή του Σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων και της Μαθητικής Κοινότητας στο σύνολό της.

Ευχόμαστε σε όλους μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με το μέγιστο γνωστικό κέρδος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας