210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημιουργών

 

4 June 2016

"A Glimpse into our School Hackerspace:

Ideas - Open Technologies - Collaboration!"

 

"Από όσα γίνονται στο Σχολικό μας Hackerspace: Ιδέες - Ανοιχτές Τεχνολογίες - Συνεργασία!"

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

We would like to invite you to an amazing trip, starting from our School Lab and reaching the Open Technologies Universe. We would like to show how ideas can be turned into exciting DIY projects, using open source software and hardware, and through cooperation with classmates. Every Sunday, our School Lab is turned into a School Hackerspace. We named it "v-space": v for Vironas and for 5 (latin number, 5th Senior High School Vironas). We generally follow a "hacker ethic", which includes (a) freedom, in the sense of autonomy as well as of free access and circulation of information, (b) distrust of authority, (c) learning by doing and peer-to-peer learning, (d) sharing, (e) solidarity and (f) cooperation.

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε ένα θαυμαστό ταξίδι, ξεκινώντας από το Σχολικό μας Εργαστήριο και φτάνοντας στον κόσμο των Ανοιχτών Τεχνολογιών. Θα θέλαμε να σας δείξουμε πως οι ιδέες μπορούν να μεταμορφωθούν σε συναρπαστικά DIY projects, χρησιμοποιώντας ανοιχτό λογισμικό και υλικό και μέσω της συνεργασίας με συμμαθητές. Κάθε Κυριακή το Σχολικό μας Εργαστήριο μετατρέπεται σε ένα Σχολικό Hackerspace. Το ονομάσαμε "v-space": V για Βύρωνας και για 5ο Λύκειο Βύρωνα. Ακολουθούμε την καλή ηθική των hackers δηλαδή: (α) ελευθερία, με την έννοια της αυτονομίας, της ελεύθερης πρόσβασης και του διαμοιρασμού της πληροφορίας, (β) δυσπιστία σε κάθε είδους αυθεντίες, (γ) μάθηση μέσα από την πράξη (by doing) και μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων (peer-to-peer), (δ) διαμοιρασμός ιδεών, υλικών, γνώσεων, καλών πρακτικών, (ε) συναδελφικότητα και αλληλοβοήθεια, (στ) συνεργασία.

 

The event is to start at 19.00 am and last approximately for two hours. We are to embark on our "journey" giving a short multimedia presentation in the school's conference room, aiming at providing an introduction to the Open Technologies and the Maker Movement. Our projects are to be exhibited in the school lab and the guests will have the opportunity to discuss with the pupils their ideas, the ways of collaboration in our School Hackerpsace, the construction and programming process of the projects and so on.

Η παρουσίαση θα αρχίσει στις 7.00 μμ  και θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με μια σύντομη πολυμεσική παρουσίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου μας, με σκοπό την εισαγωγή στις Ανοιχτές Τεχνολογίες και στο Κίνημα των Δημιουργών. Παράλληλα στο Σχολικό Εργαστήριο θα έχουμε εκθέσει τις εργασίες και κατασκευές μας και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν με τους μαθητές ιδέες, τρόπους συνεργασίας στο πλαίσιο ενός Σχολικού Hackerspace, την διαδικασία κατασκευής και προγραμματισμού, κλπ.

 

We will invite pupils of other schools in our region, friends, parents, members of the local community and, in short, all potential stakeholders. Anyone who is interested in discussing open technologies and willing to exchange ideas and good practices is more than welcome!

 Θα προσκαλέσουμε μαθητές από τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής μας, φίλους, γονείς, μέλη της τοπικής κοινωνίας και γενικά κάθε ενδιαφερόμενο. Καθένας που ενδιαφέρεται να συζητήσουμε για ανοιχτές τεχνολογίες, που είναι πρόθυμος να ανταλλάξουμε ιδέες και καλές πρακτικές, είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτος!

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας