210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

20o Masterclass

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, 5 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης θετικού προσανατολισμού: Ζούπα Δήμητρα, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Ντούβα Βασιλική-Σοφία, Τουρανάκου Μαρία, Τσουκαλάς Κωνσταντίνος επισκέφτηκαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να παρακολουθήσουν το 20ο Masterclass  Φυσικής σωματιδίων που διοργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ, τμήμα της INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS OUTREACH GROUP (IPPOG).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες άφησαν το σχολείο για μια μέρα και

  • περιηγήθηκαν στους χώρους του ΕΜΠ.
  • γνώρισαν καταξιωμένους καθηγητές-ερευνητές διεθνούς κύρους.
  • γνώρισαν τη Φυσική των Σωματιδίων.
  • ανακάλυψαν θέματα και μεθόδους στη βασική έρευνα για την ύλη και τις δυνάμεις της.
  • πραγματοποίησαν μετρήσεις σε πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα του CERN που επισκέφτηκαν την προηγούμενη βδομάδα.


Η ερευνητική εργασία των μαθητών/τριών αφορούσε στην αναγνώριση γεγονότων της μορφής Z→ e+e- ή Z→ μ+μ- για την παρατήρηση του σωματιδίου Ζ, και H→l+l-l+l- (όπου l=e ή μ) και H→2γ για την παρατήρηση του σωματιδίου Higgs.
Το δείγμα ήταν 600 γεγονότα, από τις συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου που πραγματοποιήθηκαν στον Μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή LHC, όπως καταγράφηκαν στον ανιχνευτή ATLAS. Η αναγνώριση των γεγονότων έγινε με χρήση του λογισμικού HYPATIA το οποίο, με την προϋπόθεση οτι τα e+e-, μ+μ-, l+l-l+l- και γγ προέρχονται από την διάσπαση ενός σωματιδίου, υπολογίζει την (αναλλοίωτη) μάζα του διασπώμενου σωματιδίου. Κάθε μαθητής/τρια ανέλυσε 50 γεγονότα.

Τους μαθητές συνόδευσε ο καθηγητής φυσικής του σχολείου κ. Ξηρόδημας Πέτρος.

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας