210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ωρολόγια Προγράμματα

 

Τα ωρολόγια προγράμματα που θα ισχύσουν για το σχ. έτος 2020-2021 είναι τα ακόλουθα:

Α1     Α2     Α3     Α4

Β1     Β2     Β3     Β4

Γ1     Γ2      Γ3     Γ4

Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί για διδασκαλία στην τάξη.

 

 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας